Protecció Dades

Protecció Dades

En compliment del que s'estableix en la Llei 15/2003 de 18 de desembre, 'qualificada de protecció de dades personals', HostingAndorra.com informa als Clients que les dades personals que ens faciliten per a la seva gestió, passarà a formar part d'un fitxer sota la responsabilitat de HostingAndorra.com denominat 'CLIENTS', la finalitat del qual és la gestió, administració i manteniment del servei(-s) contractat(-s) i el tractament del qual es necessari per al compliment de l'esmentada finalitat.

El Client autoritza l'enviament d'actualitzacions del servei contractat, així com la promoció comercial dels productes i serveis que comercialitzi.

Així, el Client, pel present queda assabentat de que pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació i supressió, continguts en la llei abans citada, mitjançant el formulari de Contacte existent al Portal HostingAndorra.com.

El Client tindrà la responsabilitat d'anunciar la seva política de privacitat en el servei que ofereixi.

El Client serà el responsable de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades del seu país.

Addicionalment, el Client reconeix saber que la informació i les bases de dades que HostingAndorra.com ofereix com a servei s'allotjaran al Principat d’Andorra i que, per tant, ha d'ajustar les seves polítiques de privacitat tenint això en compte i anunciant-ho als seus usuaris si així fos requerit per la llei.

HostingAndorra.com no es fa responsable de qualsevol tipus d'infracció en matèria de protecció de dades i anàlogues, en què pugui incórrer el Client.