Domini .AD

Domini Andorra - Registre Dominis .AD

Si vol, HostingAndorra li ofereix els serveis d’un mandatari acreditat i fa tot el procés de registre de marca verbal registrada pel tipus 42, exclusiu per a Internet, i el permís de signe d’estat.

Cal que empleni el document AUTORITZACIO.PDF correctament i ens el enviï firmat per correu electrònic una vegada escanejat..


Ajut per emplenar l'autorització.pdf:.

El sotasignat: Aquí cal posar el nom de la persona que signa, amb dret de representació.
Per la present autoritza a: Aquest espai deixar-lo en blanc.
Poder específic: Posar el nom de domini/dominis que vol registrar.

Demanar més informació

Obtenir un domini .ad

Utilització com a marca

Ser titular o llicenciatari exclusiu d'una marca verbal registrada a Andorra. Les persones no residents a Andorra requereixen estar representats davant de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA) per un mandatari acreditat.

Es necessita Marca i Signe d'Estat.

Utilització com a nom comercial

Ser titular d'un nom comercial registrat a Andorra.

Es necessita Signe d'Estat.


Llista preus de serveis:

Service Price
Registre Marca verbal, classe 42 i signe d'estat. 390,54 €
Renovació Signe d'Estat (cada 2 anys) 68,64 €
Renovació Marca verbal, classe 42 (cada 10 anys) 321,90 €
Servei DNS (Servidor de Noms de Domini) per any. 1 €

El domini .AD no es pot registrar online. Cal fer la petició manualment.
El procés de registre pot durar entre 10 i 15 dies, normalment.

En el cas que no es renovi el signe d'estat o la marca, l'OMPA procedeix a donar de baixa el domini, deixant de funcionar tots els serveis (web, Correu, Ftp, ...).